Hämtar information

Självrisk företagsbil

Här har vi sammanställt självriskerna för företagsbil. Har du har helförsäkring hos oss kan du se vilken självrisk du har valt i ditt senaste försäkringsbrev. Om du har vagnskadegaranti framgår din självrisk på vagnskadegarantibeviset. Om du har en privatägd bil ska du läsa självrisker för privatägda bilar.

Vilken självrisk gäller?

Här kan du se vilka självrisker som gäller från och med den 1 maj 2019 Om din försäkring har förnyats efter det gäller självriskerna i tabellen. Om din försäkring ännu inte har förnyats gäller självriskerna enligt ditt försäkringsbrev och det tidigare försäkringsvillkoret.

Fast eller rörlig självrisk

Om bilen ägs av ett företag kan du välja mellan rörliga och fasta självrisker. För enskild firma gäller enbart fasta självrisker. Om du vill få prisuppgift och köpa försäkring för företag kan du ringa oss på 08-541 705 75

Om en skada orsakats av en förare som är yngre än 25 år tillkommer en extra självrisk på 1 000 kr. Även vid vissa brott gäller försäkringen med särskild självrisk.

De fasta självriskerna är samma självrisker som för privatkunder. Har du redan försäkring hos oss ser du vilka självrisker du har valt i ditt försäkringsbrev.

Självrisker för företagsbil

Trafik 10 % av pbb*
Stöld 10 % av pbb*
1 000 kr om bilen har godkänt larm (vid stöld ur bil eller försök till stöld ur bil)
0 kr om bilen har spårsändare (vid helstöld)
Räddning 5 % av pbb*
Glas 5 % av pbb*
Självrisken är 200 kronor om du väljer att reparera istället för att byta ut rutan.
Feltankning 10 % av pbb*
Brand 10 % av pbb*
Maskin Läs i försäkringsvillkoren
Rättsskydd 20 % av kostnaden lägst 10 % av pbb*
Vagnskada

10 % av pbb*

  * Prisbasbeloppet 2023 är 52 500 kr 

Ford Försäkring - Ett samarbete mellan Ford Sverige (Hedin Motor Company) och If Skadeförsäkring AB, där If är försäkringsgivare