Sveriges enda märkesförsäkring för Ford

Logo Ford

Ford Försäkring din bilförsäkring

Här kan du jämföra olika omfattningar, tilläggsförsäkringar och priset på försäkring. Välj sedan det alternativ som bäst motsvarar dina behov.

Ditt pris framställs automatiskt. Vi kan kontakta dig för att säkerställa ditt försäkringsskydd. Läs om vår hantering av personuppgifter.

Trafikförsäkring

Trafikförsäkring gäller för personskador, skador på andra fordon och annans egendom på grund av trafikolycka.

Halvförsäkring

I halvförsäkring ingår försäkring för bland annat stöld, brand, bärgning och glasskador.

Helförsäkring

Helförsäkring gäller för skador på din egen bil efter trafikolycka, även om det var du som orsakade olyckan.

Bil kör på öppet landskap med berg bakom.

Vad påverkar priset på bilförsäkring?

Flera olika faktorer på verkar priset på försäkringen, här är några exempel:

Din ålder, hur länge du har haft körkort och om du har kört skadefritt.

Var du bor. Risken för skador varierar mellan storstad och landsbygd.

Hur många mil du kör på ett år. Skaderisken minskar när du kör mindre.

Väljer du högre självrisk på vagnskadeförsäkringen då blir priset lägre.

Reparationskostnaden varierar mellan bilmodell och tillverkningsår, det påverkar också priset på din försäkring.