Hämtar information

Grönt Kort – ett trafikförsäkringsbevis

Grönt Kort är ett bevis på att bilen är försäkrad i Sverige. Grönt Kort är kostnadsfritt och gäller i alla länder som omfattas av Gröna Kortavtalet.

Bilar från de anslutna länderna kan fritt köras över gränserna utan att extra försäkringar krävs. I vissa länder behöver man dock ha med sig ett Grönt Kort. Och det kan vara bra att ha med försäkringsbrev eller annat dokument med försäkringsnummer och kontaktuppgifter till Ford Försäkring.

Beställ Grönt Kort i god tid innan resan. Det kan vara bra att ta med en skadeanmälan på engelska, skriv ut denna blankett eller ring oss så kan vi skicka en till dig.

Viktigt att veta om Ryssland och Belarus

Grönt Kort efter 14 mars 2022

Från och med 14 mars 2022 gäller inte Grönt Kort för Ryssland eller Belarus med anledning av det osäkra läget som orsakats av Rysslands invasion av Ukraina. Det innebär att försäkringar för fordon inte gäller alls i dessa två länder. Landskoderna för Belarus (BY) och Ryssland (RUS) är därför överkryssade på kortet. 

Om du ska åka till Ryssland eller Belarus efter den 14 mars måste du teckna en så kallad Gränsförsäkring (Frontier Insurance) vid gränsövergången. Denna Gränsförsäkring täcker trafikansvaret, men det är ingen försäkring som täcker skador på ditt fordon.

Grönt Kort utfärdat före 14 mars 2022

Grönt Kort som är utfärdat före den 14 mars 2022 gäller i Ryssland och Belarus under den giltigshetstid som står på kortet. De kort som är utfärdade innan 14 mars 2022 är alltså giltiga för landskod BY (Belarus) och RUS (Ryssland). 

Särskilda regler i Kosovo

I Kosovo gäller inte din bilförsäkring alls eftersom Kosovo inte är medlemsstat i FN. Om du ska köra med din bil i Kosovo måste du köpa en särskild trafikförsäkring vid gränsen.

För dig som har hus- eller släpvagn

Om du tar med husvagn eller annat släpfordon gäller den svenska trafikförsäkringen även för skador som husvagnen eller släpet orsakar någon annan. Om du ska bila i ett land som kräver att du har med dig ett Grönt Kort, ska släpfordonets registreringsnummer stå på det Gröna Kortet.

I dessa länder behöver du Grönt Kort
Albanien Marocko Tunisien
Azerbajdzjan Moldavien Turkiet
Bosnien-Hercegovina Montenegro Ukraina
Iran Nordmakedonien  
Israel Storbritannien och Nordirland  

Ford Försäkring - Ett samarbete mellan Ford Sverige (Hedin Motor Company) och If Skadeförsäkring AB, där If är försäkringsgivare